SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Prehodnost programov


PREHODNOST DIPLOMANTOV VSŠ NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE


Visokošolski zavod lahko določi, da je mogoč prehod iz končanega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) v drugi letnik sorodnega študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.
Za prehod, opredeljen v prejšnjem odstavku, je treba imeti diplomo o končanem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, poleg tega pa se upoštevajo:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
  • povprečna ocena opravljenih obveznosti v višji strokovni šoli najmanj 8,
  • opredelitev diferencialnih izpitov in drugih študijskih obveznosti iz prvega letnika, ki jih mora študent opraviti, če želi napredovati ter diplomirati v programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
  • število razpoložljivih študijskih mest,
  • opredelitev izpitov in drugih obveznosti iz končanega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe (npr. praktično usposabljanje), ki se lahko priznajo.


Natančnejši pogoji in merila za prehod se določijo v študijskem programu. Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s statutom visokošolskega zavoda.

Možnost nadaljevanja študija (za diplomante, ki so končali TELEKOMUNIKACIJE)


        Redni študij:


Fakulteta za elektrotehniko, UNI-MB - smer Elektrotehnika (2005)


Fakulteta za elektrotehniko, UNI-LJ - smer Elektrotehnika (2005)


        Izredni študij:


Fakulteta za management Koper (2005)


Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (2005
Fakulteta za elektrotehniko, UNI-MB - smer Elektrotehnika (2005)Možnost nadaljevanja študija za diplomante, ki so končali: 


       POŠTNI PROMET (po starem programu)


Fakulteta za pomorstvo in promet - Tehnologija prometa (2004)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto (2005)
Fakulteta za management Koper (2005)


       EKONOMIST (po prenovljenem programu)


GEA College (sporazum o prehodnosti diplomantov ŠC PET VSŠ, 2013)


EKONOMIST in TELEKOMUNIKCIJE (po prenovljenem programu)
FOS Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto (sporazum o prehodnosti diplomantov ŠC PET, VSŠ, 2014)
      - zloženka FOS (2017)
      - več o študiju na FOS (2017)GRM Visoka šola za upravljanje podeželja NM (sporazum o prehodnosti diplomantov ŠC PET, VSŠ, 2014)
      - zloženka GRM (2016/17)