SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Vodstvo VSŠ

Ravnatelj in organizator praktičnega izobraževanja za področje telekomunikacij:

slika_drago_zupancic.png


Drago Zupančič, univ.dipl.inž.el.                      
   Telefon:  01/ 2342 433


   e-pošta: drago.zupancic@guest.arnes.si


Organizator praktičnega izobraževanja za področje ekonomije:


mag. Nataša Novak Ipavec, univ.dipl.ekon.
   Telefon:  01/ 2342 458


   e-poišta: natasa.ipavec@scpet.si