SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Interni


2018/19
·    SAP akademija (izvajanje se načrtuje že v 2019) 
·    Praktično izobraževanje za študente s področja IoT. Nosilec projekta je VSŠ v sodelovanju s 
podjetjem ITSI INFO d.o.o. ( 6. 5. do 12. 7. 2019). 
·    INFORMATIVA 2019, predstavitev VSŠ (25. in 26. jan. 2019) 
·    predstavitev MM opreme VSŠ /informativni dan/ (15. 2.  2019) 

2017/18
·     Praktično izobraževanje študentov s področja IoT. Nosilec projekta je VSŠ v sodelovanju s 
podjetjem ITSI INFO d.o.o. ( 7. 5. do 11. 7. 2018). 
·     INFORMATIVA 2018, predstavitev VSŠ, 26. in 27. jan. 2018 
·     predstavitev MM opreme VSŠ /dan odprtih vrat/, 1. 2.  2018 

2016/17
·     Praktično izobraževanje s področja IoT. Nosilec projekta je VSŠ v sodelovanju s 
podjetjem ITSI INFO d.o.o. ( 3. 5. do 7. 7. 2017). 
·     Dodatno opremljanje učilnice DEMO LAB P11 za potrebe telekomunikacij, 2016/17. 
·     INFORMATIVA 2017, predstavitev VSŠ, 27. in 28. jan. 2017. 

2015/16
·     Praktično izobraževanje študentov s področja IoT. Nosilec projekta je VSŠ v sodelovanju s podjetjem ITSI INFO d.o.o. Čas trajanja projekta ( 3. 5. do 8. 7. 2016). 
·     Projekt "Mobilna DEMO LAB učilnica za A/V sisteme", nova pridobitev. Predviden zaključek  projekta izgradnje in opremljanja - maj 2016.. 
·     Projekt "DEMO LAB učilnica P11", nova pridobitev, predviden zaključek projekta - september 2016.
·     DEMO LAB učilnica P14, vgradnja dodatne opreme za potrebe LAB vaj (ŠIO, TNA), predvidoma do oktobra 2016.