SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Dejavnost

 Splošno 
        •  nabava, obdelava, izposoja knjižničnega gradiva, 
        •  izvajanje knjižnično informacijskega znanja, 
        •  razstave, 
        •  knjižna vzgoja, 
        •  bralni krožek.

 Knjižnična vzgoja 
        •  uvod v uporabo knjižnice, 
        •  iskalne tehnike po katalogu COBISS/OPAC, 
        •  iskanje po podatkovnih bazah (EIFL direct), 
        •  izdelovanje seminarskih, raziskovalnih, diplomskih nalog  
Navodila za izdelavo pisnih nalog,
        •  pravilno navajanje virov, 
        •  spoznavanje drugih tipov knjižnic: 

        Knjižnica Bežigrad - http://www.mklj.si/,  
        CTKhttp://www.ctk.uni-lj.si/
        Knjižnica ekonomske fakultete - http://www.ef.uni-lj.si/cek/)

 Kaj lahko delamo v knjižnici in čitalnici
        •  izposojamo si  knjižnično gradivo, 
        •  si medbibliotečno izposojamo knjižnično gradivo, 
        •  iščemo informacije s pomočjo interneta in kataloga COBISS/OPAC,
        •  poslušamo glasbo, 
        •  beremo,
        •  se učimo, 
        •  pišemo referate, seminarske, raziskovalne, diplomske naloge, 
        •  seznanjamo se s knjižnimi novostmi.

Knjižnični red
Računalniški bonton