SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Gradivo/člani

 Gradivo 

Je urejeno po UDK sistemu in dostopno v prostem pristopu.
Knjižnična zbirka vsebuje strokovno literaturo in leposlovje (14 000 enot):
        •  knjige,
        •  revije in časopisi (50 naslovov),
        •  referenčno gradivo (atlasi, enciklopedije, slovarji),
        •  diplomske naloge,
        •  raziskovalne naloge,
        •  DVD-ji,
        •  videokasete,
        •  CD-ji,
        •  CD-romi,
        •  prosojnice.

Rok izposoje:
        •  za knjige 14 dni
        •  za revije do 7 dni
        •  za multimedijsko gradivo do 7 dni
        •  referenčno gradivo, diplomske naloge (za čitalnico)

 Člani 

Člani knjižnice so:
        •  dijaki, ki obiskujejo srednjo šolo,
        •  udeleženci izobraževanja odraslih,
        •  študenti višje strokovne šole,
        •  profesorji in ostali delavci šole.

Veljavna študentska izkaznica je pogoj za izposojo gradiva študentom.