SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Študijska gradiva VSŠŠtudijski program TELEKOMUNIKACIJE

Študijski program EKONOMIST

E-izobraževanje

(Dostop do internih gradiv je mogoč z geslom, ki ga dobi študent v referatu VSŠ)


Kabinet za samostojno učenj  /raziskovanje

sovica.gif

Prostor za samostojno učenje je namenjen:


  • študentom za razvojno-raziskovalno delo  
  • predavateljem VSŠ
  • nudi dostop do svetovnega spleta
  • dokumente je mogoče natisniti (mrežna povezava s fotokopirnico)

Prijava in odjava delovnega mesta


  • prijavo in odjavo vodi referat VSŠ - v času uradnih ur
  • na podlagi osebnega dokumenta dobi uporabnik ključ-kartico, ki časovno evidentira vstope in izstope
  • uporabniku se dodeli delovno mesto, ki ga ne sme samovoljno menjati
  • za kontrolo dela skrbi avtomatska obdelava podatkov