SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. leto


TK izredni - 2. leto: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2019/2020 (LETNI PREGLED)

Obvezno

M3 – osnove telekomunikacij


PKS

Prenosni in komutacijski sistemi

dr. Marko Podberšič 
Boštjan Tavčar 

Obvezno

M4 - elektronski komun. sistemi in storitve


TKO II

Telekomunikacijska omrežja II

mag. Alojz Hudobivnik 
Saša Žbontar 

EKS

Elektronske komunikacijske storitve

mag. Alojz Hudobivnik 
mag. Janez Anžič

mag. Radivoj Pavlin

Obvezno

M5 – ekonomika poslovanja

EKP

Ekonomika podjetja

dr. Samo Božič 
PRI 2

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, koordinacija  

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno v 3. letu študija iz M6(MMT ali AVS), M7(ŠIO ali TNA), M8(PRO ali TRS) - glede na izbiro modula v 3. letu študija. Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.