SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. letnik (poštni promet)


EKO redni - 2. letnik: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2017/18 (objava)

Obvezno

M5 - pravo


PPR

Poslovno pravo

Janez Zavrl, univ. dipl. prav.

mag. Dejan Srše, univ. dipl. prav.

Obvezno-izb.

M6 - finančni trgi in poslovanje z denarjem


DPO

Denarno poslovanje

mag. Štefan Jakovac, univ. dipl. ekon.

FTR

Finančni trgi

mag. Štefan Jakovac, univ. dipl. ekon.

BNČ

Bančništvo

mag. Igor Žvokelj, univ. dipl. ekon.

Obvezno-izb.

M7 - logistika poštnega poslovanja


TPP

Tehnologija poštnega prometa

Rudolf Ručman, univ. dipl. inž. teh. prom.

OPD

Organizacija poštne dejavnosti

Ljubo Renko, univ. dipl. org. dela

Obvezno-izb.

M8 - poštni promet


NPP

Notranji poštni promet

Simon Čebela, univ. dipl. inž. teh. prom.

MPP

Mednarodni poštni promet

Marjan Osvald, univ. dipl. ekon.

Izbirno

Prosto izbirni predmet


UZK

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

mag. Mojca Skok, univ. dipl. org.

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić, univ. dipl. jap. in bibl.
PRI 2

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, univ. dipl. ekon.

/koordinatorka praktičnega izobraževanja/

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M6(DPO) + izbirno M7(TPP) ali M8(NPP ali MPP).