SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. leto (poštni promet)


EKO izredni - 2 . leto: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2017/18 (objava)

Obvezno

M3 - poslovanje

OPF

Osnove poslovnih financ

B. Galičič Drakslar, univ. dipl. ekon.

Obvezno

M4 - trženje


TRŽ

Trženje

Vinko Filipič, univ. dipl. ekon. 

Obvezno

M5 - pravo


PPR

Poslovno pravo

Janez Zavrl, univ. dipl. prav.

Obvezno-izb.

M6 - finančni trgi in poslovanje z denarjem


DPO

Denarno poslovanje

mag. Štefan Jakovac, univ. dipl. ekon.

FTR

Finančni trgi

mag. Štefan Jakovac, univ. dipl. ekon.

BNČ

Bančništvo

mag. Igor Žvokelj, univ. dipl. ekon.

Izbirno

Prosto izbirni predmet


UZK

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

mag. Mojca Skok, univ. dipl. org.PRI 2

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, univ. dipl. ekon.

/koordinatorka praktičnega izobraževanja/

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M6(DPO) + izbirno v 3. letu študija M7(TPP) ali M8(NPP ali MPP). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.