SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (poštni promet)


EKO izredni - 3. leto: MODULI / PREDMETI/SESTAVINE / PREDAVATELJI / URNIK

URNIK 2017/18 (objava)

Obvezno-izb.

M7 - logistika poštnega poslovanja


TPP

Tehnologija poštnega prometa

Rudolf Ručman, univ. dipl. inž. teh. prom.

OPD

Organizacija poštne dejavnosti

Ljubo Renko, univ. dipl. org. dela

Obvezno-izb.

M8 - poštni promet


NPP

Notranji poštni promet

Simon Čebela, univ. dipl. inž. teh. prom.

MPP

Mednarodni poštni promet

Marjan Osvald, univ. dipl. ekon.

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić, univ. dipl. jap. in bibl.
PRI 2

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, univ. dipl. ekon

/koordinatorka praktičnega izobraževanja/

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M6(DPO) + izbirno v 3. letu študija iz M7(TPP) ali M8(MPP). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.