SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Prijava na izpit


 SPLOŠNA NAVODILA


  • Študent se mora prijaviti na izpit najkasneje 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
  • Prvi dan prijave je možen 30 dni pred rokom določenim za izpit.
  • Odjava izpita je možna 3 dni pred izpitnim rokom.
  • E-prijava na izpit je obvezna za vse študente.
  • Študenti brez statusa in študenti s satusom ki opravljajo izpit četrtič in več, morajo izpit plačati. Fotokopijo plačane položnice dostavijo v referat najmanj 5 dni pred izpitnim rokom, v nasprotnem primeru prijava na izpit ne bo upoštevana. 
  • E-prijava je možna s pomočjo gesla (ki se potrdi v referatu) in s številko indeksa.
  • E-prijava ni možna za tiste študente izrednega študija, ki nimajo sproti poravnanih vseh finančnih obveznosti (šolnine).
  • Položnico za izpit dobijo študenti v referatu VSŠ.

Položnica - plačilni nalog ... /kako jo izpolnem?/

E-prijava ... /kako se prijavim?/
(vpisani 2007/08 in prej)
(vpisani 2008/09 in dalje)

E-prijava (vpisani 2007/08 in prej)

E-prijava (vpisani 2008/09 in dalje)