SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

E-gradiva (IMPLETUM)Študijski program EKONOMIST:


Delo s strankami: Bitenc, 2008

Ekonomija: Bukovnik, Likon, Prodnik, Šegina, Virc, 2009

Ekonomija: Bradač

Ekonomija: Pušnik

Ekonomija: Prevc

Ekonomija: Turk & Turk

Informatika: Malačič, 2008

Informatika – IKT podpora v pisarni: Potočar, Razgoršek, 2009

Mednarodno poslovanje: Šuštar, 2009

Nabava: Galič, Prodnik, Smolar, 2009

Osnove poslovnih financ: Črčinovič Krofič, Leva Bukovnik, 2008

Organizacija in menedžment podjetja: Bauer, Kralj, Mihelič, Škafar, Vorina, 2009

Poslovno komuniciranje: Kosi, Rom, 2009

Poslovni tuj jezik 1 (ANG): Štros Bračko, 2008 

Poslovni tuj jezik (NEM): Medle Semec, Možic, Ošlak, 2008

Poslovno pravo: Kovač, 2010

Pogodbeno pravo: Kovač, 2010

Pravo v zavarovalništvu: Srše, 2010

Poslovna logistika: Križman, 2010

Poslovna logistika: Vorina, 2010

Poslovna matematika: Domjan, 2008

Statistika: Šadl, 2008

Statistika (vaje): Šadl, 2008

Strokovna terminologija in poslovno sporazumevanje (ANG): Kern Slapar, 2008

Tarifni sistem in kalkulacije: Angelovski, Križman, 2009

Trženje: Makovec, Ravbar, Zagorc, 2009

Trženje: Boltavzer, 2009

Temelji bančnega poslovanja: Bitenc, 2009

Temelji računovodstva: Leva Bukovnik, Mlinarič, 2009

Uvod v finančne trge in institucije: Fišer, 2009

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti: Malek, Škafar, Vorina, 2009
Študijski program TELEKOMUNIKACIJE:


Ekonomika podjetja: Križman, Rajter, 2009

Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov: Bergles, 2009

Programiranje 1: Lokar, Uranič, 2008

Poslovno komuniciranje in vodenje: Križman, Angelovski, 2008

Poslovno sporazumevanje in vodenje: Petričevič, 2010

Varovanje okolja in varstvo pri delu: Lovrenčič, 2009