SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Skupnost študentov

Skupnost študentov tvorijo študenti/ke rednega in izrednega študija, ki so redno vpisani na Višjo strokovno šolo in imajo status študenta na ŠC PET.

ŠOŠCPET (študentska organizacija ŠC PET), je skupnost študentk in študentov ŠC PET, VSŠ, v kateri lahko uresničujejo svoje pravice in interese na področju višje strokovne šole v ŠC PET in tudi širše. 

Sestava ŠOŠCPET: 
Študentski svet (5 predstavnikov študentov), na podlagi ustanovitvenega akta ŠC PET in zakona ZVSI in 
Članstvo v delovnih telesih ŠOU (3 predstavniki študentov), na podlagi statuta ŠOU

POSLOVNIK ŠTUDENTSKEGA SVETA (verzija 1)

Predstavniki Študentskega sveta ŠC PET, VSŠ (2017/18)  


1.  Martin Šerbinek /TK/,  martin.serbinek@outlook.com
2.  Nina Bojović /EKO/,  nina.bojovic12@gmail.com
3.  Aljaž Novak /EKO/,  aljaz.shodokan@gmail.com
4.  Erik Reisman /TK/,  erik.reisman@gmail.com
5.  Matija Knežević, /TK/,  mat.knez1@gmail.com

Predstavniki ŠOŠCPET v ŠOU  (2017/18)  


1. Tilen Vodeb-Žmavc - poslanec v študentskem zboru, tilen.vodebzmavc@gmail.com 
2. Matevž Klančar, predstavnik za področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja, matevz.klanc@hotmail.com 
3. Sabina Peklaj, predstavnica za področje kulture, izobraževanja in založništva, sabyp1@gmail.com

Predstavniki študentov v delovnih telesih VSŠ in ŠC PET (2017/18):
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ
1. Andrej Hozjan /EKO/,  andrej.hozjan@hotmail.com 
2. Martin Šerbinek /TK/,  martin.serbinek@outlook.com

Strateški svet VSŠ 
1. Erik Reisman /TK/,  erik.reisman@gmail.com 
2. Aljaž Novak /EKO/,  aljaz.shodokan@gmail.com

Svet zavoda ŠC PET  
1. Nina Bojović /EKO/,  nina.bojovic12@gmail.com
2. 
Matija Knežević /TK/,  mat.knez1@gmail.com
3. Urška Nika Jernejšek /EKO/,  nika.urska@gmail.com

Mandati predstavnikov v delovnih telesih šole so vezani na status.