SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
ŠOU v Ljubljani

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), je skupnost študentk in študentov ljubljanske univerze, v kateri lahko uresničujejo svoje pravice in interese na področju visokega šolstva, študentske sociale, obštudijskih dejavnosti ter širše civilne družbe.
Tudi študentska organizacija VSŠ ŠC PET (ŠOŠCPET) je pridružena članica ŠOU in to že od leta 2000.

ŠOU v Ljubljani za študente izvaja projekte in dejavnosti ter podpira projekte in dejavnosti študentov na področjih kulture, športa, izobraževanja, turizma, mednarodnega sodelovanja, javnih glasil in civilne iniciative. S svojim delovanjem vpliva na oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki urejajo področjea študija in študentske sociale. Pri oblikovanju kakovostnega visokošolskega prostora strokovno sodeluje z univerzo in drugimi visokošolskimi institucijami ter partnerji v visokošolskem procesu. S svojo organiziranostjo je ŠOU v Ljubljani ena najbolj reprezentativnih univeritetnih študentskih organizacij v Evropi. Organe ŠOU v ljubljani sestavljajo:

- študentski zbor – najvišje študentsko predstavniško telo

  (tudi ŠOŠCPET ima svojega poslanca),

- predsedstvo – določevalec strategij delovanja organizacije,

- derektor – skrbnik zakonitega poslovanja in

- organi nadzora.

Strategije ŠOU v Ljubljani uresničuje pet študentskih ministrstev: 

   1. Resor za študijsko problematiko.

   2. Resor za mednarodno sodelovanje.

   3. Resor za socialo in zdravstvo.

   4. Resor za obštudijske dejavnosti.

   5. Resor za študentske organizacije visokošolskih zavodov (ŠOVZ).

Študentom je na ŠOU v Ljubljani na voljo tudi vrsta brezplačnih storitev, kot so socialno, pravno in psihološko svetovanje ter svetovanje o študiju v tujini, pomoč pri iskanju namestitev,  brezplačen dostop do interneta in elektronski predal (KISS-a), organizacija pa izvaja tudi prodajo bonov za študentsko prehrano. Na ŠOU  v Ljubljani pa dobijo finančno in infrastrukturno podporo pri izvedbi svojih projektov tudi številna študentska društva.

Sledite povezavi... ŠOU