SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
E- dodatno izobraževanje in raziskovanje

e-Osnove elektrotehnike (OET 1)
e-Elektrotehnika plus
e-gradiva za računalništvo in informatiko
e-gradiva za predmet Informatika
e-gradivo satelitske komunikacije
e-gradiva za predmet Računalniški sistemi in omrežja
e-računalništvo/Osnove programiranja/
e-računalništvo/Upravljanje s programirljivimi napravami/
e-gradiva/Upravljanje s programirljivimi napravami/
e-omrežja/kabli, brezžična, ostalo/
e-telekomunikacije /ŠIO v Sloveniji in rešitve/
e-PREDAVANJA/VIDEO ZAPISI /RAZNO/

Cisco - Wireless LAN Controller Configuraion Guide


TKO 1 (Anžič)
TKO 1 (Vindiš)  

PTJ (Vidmar)
Ponavljanje/VAJE(1), 2015-16 
PTJ(10%), Cover letter in CVTemplate-europass

EKN (Povše)  
Izobraževalna gradiva Evropske centralne banke

TME (Pevec)
Transportni menedžment, predavanja (2014/15) 

TBP (2018/19) ... vprašanja za ponavljanje in pripravo na izpit
  1 Uvod
  2 Vodenje in upravljanje banke, organizacijska struktura
  3 Plačilni sistemi, poravnalni sistemi
  4 Transakcijski račun
  5 Depoziti in varčevanja
  6 Naložbe in krediti za fizične osebe
  7 Druge storitve banke
  8 Varovanje inf., osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
  9 Trženje bančnih storitev
10 Osebni stečaj in stečaj zapuščnine
11 Pravne osebe in poslovanje z banko
12 Računovodstvo in kazalniki v banki
13 Bonitetne ocene in kazalniki v podjetju
TBP(Kramar, 2018)

TBP, Kodeks etičnega ravnanja bančnih uslužbencev, 2016
TBP, Zakon o bančništvu, 2016
Revija OSEBNO (kaj morate vedeti...), 2016

UFT(2015/16)
 1 UVOD v finančne trge in institucije
 2 Finančni trg, kapitalski trg, denarni trg in povezave 
 3 Nepremičninski trg
 4 Bančna tveganja, BASEL in regul. bančnega sistema
 5 Finančni instrumenti
 6 Mednarodni finančni in devizni tečaji
 7 Osebne finance in davki
 8 Borze
 9 Pokojninski sistemi in pokojninsko varčevanje
10 Zavarovalnice in AZN
11 Investicijski skladi
12 Trženje vzajemnih skladov
13 Finančne institucije
14 Nakupi prodaje podjetij
15 Prevzemi po Zpre-1
16 (Švajger), Investicijsko bančništvo

17 (Švajger), Obveznice
18 (Švajger), Trg delnic

19 (Švajger), Izdaja obveznic za potrebe financiranja

UFT (Pangršič, 13-14), Trg delnic (1)
UFT (Pangršič, 13-14), Trg delnic (2) 
UFT (Pangršič, 13-14), Trg delnic (naloge) 
UFT (Švajger, 13-14), Oblikovanje obrestnih mer

UFT Zakon o trgu finančnih instrumetov (2014)
UFT Zgodovina borze in borzni indeksi, 2014
UFT Neto vrednost premoženja (vaje 2)
UFT Trg delnic (vaje z rešitvami)