SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Cenik storitev CCNA


CENIK ŠOLNINE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18

Vse cene so navedene v EUR.

ŠTUDENTI IZREDNEGA ŠTUDIJA,

DIPLOMANTI in OSTALI

Izvajanje modulov:

M1

M2

M3

M4

Šolnina za samoplačnike

(možnost plačila na 5 obrokov)

315,00

315,00

315,00

315,00

Če je plačnik delovna organizacija 
(DDV je vključen)

600,00

600,00

600,00

600,00

ŠTUDENTI REDNEGA ŠTUDIJA

Za študente rednega študija (s statusom) je izobraževanje brezplačno

S študentom se sklene pogodba za posamezni modul. Študent se obveže obiskovati predavanja/vaje z najmanj 70% prisotnostjo, v nasprotnem primeru plača znesek šolnine po veljavnem ceniku !

Pri izbiri študentov iz 1. letnika imajo prednost študenti ki so končali srednjo šolo – smer elektrotehnika. Pri izbiri študentov iz 2. letnika imajo prednost tisti, ki so do izteka prijave zbrali večje število KT v času študija.

PLAČILA: Če je plačnik šolnine delovna organizacija, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta). Samoplačnik se lahko odloči za plačilo v enkratnem znesku (5% popusta), ali v dogovoru po obrokih (največ 3 za posamezni modul). Ne glede na izbiro plačila, je prvi rok plačila za posamezni modul ob prijavi.

Cenik velja od 1. 10. 2017 dalje