SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO, TK (11.07.2019)

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v sklopu samoevalvacije spremlja zadovoljstvo in mnenja vseh deležnikov izobraževanja. Vaš pogled na kakovost, razvoj in delo agencije je zelo dragocen. Zato vas prosimo, da deležnikom vaše ustanove/organizacije posredujete anketo. Odzivi nam bodo v pomoč pri razvoju agencije in zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem strokovnem šolstvu pri nas.

Anketa je namenjena študentom, diplomantom, predstavnikom uprav/vodstev zavodov/šol, zaposlenim (predavateljem in podpornim delavcem), predstavnikom MIZŠ in področnim reprezentativnim organizacijam.

Povezava do ankete:
https://www.surveymonkey.com/r/6VGQT65

Odzive zbiramo do 31. 7. 2019.
Anketa je prostovoljna in anonimna.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
Skupina za samoevalvacijo NAKVIS